شیر سوزنی

Needle Valve

مشخصات کلی

شیر سوزنی معمولاً دارای پورتهای کوچک است که به دلیل پلانگر سوزنی شکل خود قادر با تنظیم فلوی دقیق سیال میباشد .

شیر سوزنی با توجه به شکل طراحی که از یک میله با سر مخروطی و سوزنی شکل به عنوان پلانگر سود میبرد برای فلوهای بسیار کم و تنظیم فلو و همچنین کالیبره آن موارد استفاده بسیار دارد .

در بسیاری از منیفولد های و چند راه های صنعتی از شیر سوزنی استفاده می گردد و مانند پیچی که سفت میشود میتواند عبور سیال را متوقف و یا کنترل کند .

HNBV Series

ویژگی ها

حداکثر فشار کاری: 414 بار در دمای 38 درجه سانتی گراد

محدوده دمای کاری: -28 تا 93 درجه سانتی گراد

طراحی مسیر مستقیم عبور برای سیال که ظرفیت عبور سیال بیشتر را فراهم می کند

آب بندی تفلون که با عث افزایش طول عمر شیر می شود

دنباله رزوه شده و روان شده برای جلوگیری از اغتشاش و کاهش گشتاور عملکرد

محدوده عایق بندی زیر رزوه ها که از مشکل آلودگی های احتمالی سیال جلوگیری می کند

درزگیر ایمنی برگشت در حالت کامل باز بودن شیر برای ایجاد درزبندی ثانویه

قفل (کلاهک سوزنی) برای جلوگیری از باز و بسته شدن احتمالی شیر تحت عبور سیال

تست فشار تا 1.5 برابر فشار نامی تحت عبور سیال آب خالص – قابلیت ردیابی متریال

SNV Series

ویژگی ها

حداکثر فشار کاری: 414 بار در دمای 38 درجه سانتی گراد

محدوده دمای کاری: -28 تا 93 درجه سانتی گراد

طراحی مسیر مستقیم عبور برای سیال که ظرفیت عبور سیال بیشتر را فراهم می کند

آب بندی تفلون که با عث افزایش طول عمر شیر می شود

دنباله رزوه شده و روان شده برای جلوگیری از اغتشاش و کاهش گشتاور عملکرد

محدوده عایق بندی زیر رزوه ها که از مشکل آلودگی های احتمالی سیال جلوگیری می کند

درزگیر ایمنی برگشت در حالت کامل باز بودن شیر برای ایجاد درزبندی ثانویه

قفل (کلاهک سوزنی) برای جلوگیری از باز و بسته شدن احتمالی شیر تحت عبور سیال

تست فشار تا 1.5 برابر فشار نامی تحت عبور سیال آب خالص – قابلیت ردیابی متریال

Mini Needle Valve

ویژگی ها

حداکثر فشار کاری: 414 بار در دمای 38 درجه سانتی گراد

محدوده دمای کاری: -28 تا 93 درجه سانتی گراد

طراحی مسیر مستقیم عبور برای سیال که ظرفیت عبور سیال بیشتر را فراهم می کند

آب بندی تفلون که با عث افزایش طول عمر شیر می شود

دنباله رزوه شده و روان شده برای جلوگیری از اغتشاش و کاهش گشتاور عملکرد

محدوده عایق بندی زیر رزوه ها که از مشکل آلودگی های احتمالی سیال جلوگیری می کند

درزگیر ایمنی برگشت در حالت کامل باز بودن شیر برای ایجاد درزبندی ثانویه

قفل (کلاهک سوزنی) برای جلوگیری از باز و بسته شدن احتمالی شیر تحت عبور سیال

تست فشار تا 1.5 برابر فشار نامی تحت عبور سیال آب خالص – قابلیت ردیابی متریال

مشخصات فنی

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.